Türkiye Cumhuriyeti’nin Çin Halk Cumhuriyeti’ne yaptığı ihracatı artırmak için Çin Halk Cumhuriyeti ilgili devlet kurumunca (CAIQTEST) yetkilendirilmiş gümrük muayene şirketi.

Çin Test Merkezi, Türkiye’den Çin Halk Cumhuriyetine yapılan ihracatı kayda değer şekilde artırarak, dış ticaret açığımızın yaklaşık 25% ini oluşturan bu büyük kaybın telafisini sağlamak amacıyla kurulmuştur.

TUCEM Türk Çin İktisadi Eşleştirme Merkezi ve CAIQTEST Çin Gümrük Muayene ve Karantina Akademisi arasında, geçen iki yılda yapılan görüşmeler ve çalışmalar sonucu, Türkiye merkezli olacak ve Batı Asya, Kuzey Afrika’da toplam 27 ülkede tek yetkili olarak CAIQTEST Çin adına faaliyet gösterecek test merkezinin Türkiye ekonomisine önemli kazançlar sağlayacağı inancındayız.

2020 yılında faaliyete geçmesi planlanan Çin Test Merkezi, COVID 19 salgını sebebiyle hedeflenenden yaklaşık 1 yıl sonra, Şubat 2021 tarihi itibariyle,5 yıl önce kurulan Yeni Zelanda CAIQTEST Pasifik, CAIQTEST Kore, CAIQTEST Malezya’nın ardından, 4.CAIQTEST Uluslararası kurum ortaklığı olarak hizmete başladı.

 

Çin Test Merkezi Batı Asya Kuzey Afrika kapsamındaki ülkeler:

1-Türkiye, 2- Azerbaycan,3- Bahreyn, 4- Birleşik Arap Emirlikleri, 5-Cezayir, 6-Ermenistan, 7- Fas, 8- Filistin, 9- Gürcistan, 10- Irak, 11- İran, 12- Israil, 13-Katar, 14-Kıbrıs,15- Kuveyt, 16-Libya, 17-Lübnan, 18-Mısır, 19-Moritanya, 20-Suudi Arabistan, 21-Güney Sudan, 22-Sudan, 23-Suriye, 24-Tunus, 25- Umman, 26- Ürdün, 27-Yemen

 

Çin Halk Cumhuriyetine yapılan ihracatın zorlukları:

Türkiye’den Çin’e yapılan ihracatın önündeki en önemli engellerden birisi, Çin’e ithal edilen ürünlerin-özellikle ilk defa Çin gümrüğünden giriş yapılıyorsa-  gümrükten geçiş sürecinin aylarca sürmesi; böylece, hem ürün hem de şirket kaydının yapılması sebebiyle büyük bir zaman kaybının yaşanmasıdır. Ayrıca, lojistik sorunlara da yol açan bu durum özellikle raf ömrü kısa olan ürünlerin ihracatını, neredeyse fiili olarak imkânsız hale getirmektedir. Bunun yanı sıra, gümrük işlemlerinde bilgi eksikliği, iki ülkenin yetkili birimleri arasında yeterince koordinasyon sağlanamaması ve bürokrasinin getirdiği zorluklardan oluşan –sistematik- bir işbirliği zafiyeti göze çarpmaktadır. Tüm bu zorlukların sonucunda, Türkiye’nin Çin’in toplam ithalatındaki payı sadece 0.15% civarında kalmıştır.

 

Çin Test Merkezi Batı Asya Kuzey Afrika’nın İşleyişi:

Çin Test Merkezi BAKA tarafından yetkilendirilmiş, Çin mevzuatına göre akredite edilmiş laboratuvarlar, Türkiye’nin Çin’e ihraç ettiği belli başlı ürünlerin hepsinin -yani doğal taş ve madenler, gıda, tekstil vb. malların- akredite analiz laboratuvarı olarak işlev görmeyi hedefliyor. Böylece Çin Gümrük Muayene ve Karantina İdaresi’nin standartlarına göre, Türkiye’de, daha yola çıkmadan önce testleri yapılan Türk ürünlerinin, hem ihracat işlemleri süresi haftalara iniyor, hem de Çin gümrüğüne takılma ihtimali ortadan kaldırılıyor.

Çin Test Merkezi, Türkiye deki –mevcut ve potansiyel ihracatçıların- Çin’e ihracatı konusunda önünü açacak bir yapıyı kurdu. Şöyle ki, Çin’e ihracat aşamasında, ilave bir mekanizma getirilmiyor. Çin mevzuatına göre de -Dünyadaki bütün örnekleri gibi-  gelen bütün ürünler zaten Çin Gümrüğü tarafından analiz ediliyor. Ancak, Çin Test Merkezi, Çin gümrük idaresinin yetkilendirmesi ve akredite etmesiyle, Çin gümrüğünde yapılacak bu analizleri -önceden ve Türkiye’de- yapıyor. Böylece –dilerse- ihracatçılar ürünü ihraç ederken bir üçüncü taraf test kuruluşundan rapor almaktan kurtuluyor. Bununla birlikte ürünü Çin gümrüğüne vardığında tekrar test yaptırmaya gerek kalmıyor. Sevk öncesi alınacak örneklerle, sadece bir tane test raporu alarak ihracatını gerçekleştiriyor ve ürününün Çin gümrüğünden geçip geçmeyeceği kaygısından, limanda ek bekleme maliyetinden kurtuluyor. Arzu eden ihracatçı, Çin Test Merkezini kullanmadan, ürününü yine Çin gümrüğünden geçirirken de gerekli test işlemlerine maruz bırakabilir ama telafisi olmayan bir risk yaratan bu durumu kaldırmak asıl amacımızdır.

Çin’e ihracatta, yeni oyuncuları engelleyen en önemli faktörlerden biri, Çin’in kendine özgü ve nispeten karışık ihracat sürecini, bilgi ve iletişim eksikliği sebebiyle, Çinli ithalatçıların inisiyatifine bırakmak. Çin Test Merkezi, bu engeli ortadan kaldırıp, Türk ihracatçısına yol gösteren bir girişim olacak.

İlk yıl, hemen başlamak suretiyle, Çin’e ihracat yapan firmaların ve potansiyel ihracat yapacak şirketlerin numunelerini Çin’e gönderip denetimlerini orada yapıyoruz. Ayrıca, CAIQTEST Çin tarafından, Çin’e giren ve Çin’den çıkan bütün malların –etiketlenerek izlenmesini- amaçlayan, “izlenebilirlik” projesini de yürütüyoruz. Yani Çin Test Merkezi’nin bir de ithal kaliteli ürün belgesi verme işlevi bulunmaktadır.

Eş zamanlı olarak, Türkiye’de ve diğer 26 ülkede, özellikle –gıda, tekstil, doğal taş ve kimyasal- analizler yapan gıda ve çevre laboratuvarları ile –yüklenicilik- sözleşmesi yapıp, CAIQTEST Çin’in teknik desteğiyle, uygun analizler konusunda onları akredite ediyoruz. Akredite süreci tamamlanınca da, denetimleri –numune göndermeden- Türkiye ve çevre ülkelerdeki yüklenici olarak görevli laboratuvarlar üzerinden yapacağız.

 

Çin Test Merkezinin Türk ekonomisine ve ihracatımıza katkısı:

Çin’de, artan milli gelir seviyesiyle beraber, kaliteli ithal ürünlere büyük bir talep patlaması yaşanmaktadır. Türkiye’deki KOBİ işletmelerinin, Çin’e yapacağı ihracatla ilgili bilgilendirilmesi, yol gösterilmesi de dâhil bir ihracat seferberliği yaratacak bu girişimle, Anadolu’daki pek çok yerel işletme de, kendilerini,  Dünya standartlarında üretim ve ihracatı hedefleyen firmalar olarak yeniden yapılandıracaklardır.

Türk ihracatçısına yeni katılımcılar getirecek ve somut bir hedef ortaya koyacak bu projenin, toplam katma değerinin, ekonomimiz için, kısa sürede ciddi ve ölçülebilir bir değere ulaşacağını öngörüyoruz.

Eğer Türk şirketlerinin Çin’e ihracatı artarsa, Türk firmaları Çin’de yeni fırsatlar yakalamak için özellikle sınır ötesi e-ticaret, pazarlama, lojistik ve marka bilinirliği konusunda Çinli ortaklarıyla işbirliklerine gideceklerdir. Bunun sonucu da, şüphesiz, Çin’in tüm Dünyada büyük etki yaratan –doğrudan yatırımlarının- Türkiye’ye çok güçlü bir şekilde taşınması olacaktır. Çin ve Türk şirketleri arasında işbirliği oluşturulmasının stratejik başlangıç noktası, Türkiye’nin Çin’e ihracatını kolaylaştıran bu mekanizmanın acilen kurulması olarak görülmektedir.

Çin Test Merkezi, Çin’e olan ihracatımızı ciddi oranda artırması yanında, oluşturacağı büyük ekonomik dışsal etkiler – Çin yatırımının Türkiye’ye çekilmesi, Çin ve Türk şirketleri arasında ortaklıkların ivme kazanması, Türkiye’nin Çin için bir lojistik merkezi noktasına gelmesi, iki ülke arasında stratejik ortaklıkların geliştirilmesi gibi-  milyar dolarlarla ölçülebilecek bir katma değer yaratacaktır ve bu durum, kuşkusuz ayrı bir ekonomik analiz konusudur. Ayrıca, Çin’in Batı Asya ve Kuzey Afrika’da ticaret yaptığı-özellikle stratejik öneme sahip- 26 ülkenin, Çin’e olan ihracatlarında, karar verici bir pozisyona gelmenin de Türkiye açısından, ayrı bir değer taşıdığı hususu, bir başka önemli noktadır.

Çin Test Merkezi Batı Asya Kuzey Afrika Türkiye ve Çin Halk Cumhuriyeti arasında, somut ve güvene dayanan bir ticari ilişkinin geliştirilmesinde –kilit bir rol- üstlenecek stratejik bir kurumdur.

 

3 SORU-CEVAP İLE ÇİN TEST MERKEZİ?

  1. ÇİN TEST MERKEZİ NEDİR?

ÇİN TEST MERKEZİ, ÇİN’E İHRACATIMIZI KOLAYLAŞTIRIP ARTIRMAK AMACIYLA KURULMUŞ BİR TEST ŞİRKETİDİR.

 
  1. YETKİSİ NEREDEN GELİYOR?

ÇİN HALK CUMHURİYETİ DEVLETİ GÜMRÜK MUAYENE VE KARANTİNA İDARESİ AKADEMİSİ TEST MERKEZİ (CAIQTEST CHİNESE ACADEMY OF INSPECTION AND QUARANTINE TEST CENTER) TARAFINDAN, TÜRKİYE MERKEZLİ 27 BATI ASYA VE KUZEY AFRİKA ÜLKELERİNDE –TEK YETKİLİ TEST MERKEZİ- OLARAK GÖREVLENDİRİLMİŞ BİR KURUMDUR.

  1. ÇİN TEST MERKEZİ NE YAPIYOR?

ÇİN HALK CUMHURİYETİNE İHRAÇ EDİLECEK MALLAR, TÜRKİYE VE İLGİLİ 26 ÜLKEDE, İHRACAT ÖNCESİ, AKREDİTE ÖZEL YETKİLİ LABORATUVARDA İNCELENİP, ONAY VERİLİYOR VE BÖYLECE ÇİN GÜMRÜĞÜNDEN KOLAYCA VE RİSKSİZ GEÇMESİ GARANTİ ALTINA ALINIYOR.